START-UP KATILIM BİLGİLERİ

BAŞVURU KOŞULLARI

 

•Sağlık sektörüne gönül veren ve medikal ölçüm parametlerini takip eden cihaz projeleri önceliklendirilecektir.
 
•Start-Up firmaların zirveye katılımı için ön başvuruları değerlendirilecek ve katılım koşullarını sağlayan firmalar davet edilecektir.
 
•Start-Up’ların iş fikirlerinin yenilikçi olması ve benzerlerinden farklı özellikler barındırması gerekmektedir.
 
•Başvurular ve değerlemeler de öncelikli aranacak kriterler;
 
»Ticarileşme Potansiyeli,
»İhtiyaç Analizi, Farklılık,
»Büyüme Potansiyeli,
»Özgünlük,
»Ürün Kalitesi ve Verimliliği,
»Uygulanabilirlik / Kullanılabilirlik.